Prodej vánočních stromků

prodej_stromků.pdf

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Tvrdkov

  

zve občany na zasedání zastupitelstva obce, které se koná

v pátek 9. prosince 2016 v 16:30 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

                     

         Program:

  1. Rozpočtové o patření

  2. Schválení rozpočtu na rok 2017

  3. Obecně závazná vyhláška 1/2016

  4. Pronájem pozemků

  5. Různé

                                                                      

 

Rozšíření vodovodního řadu v obci Tvrdkov

logo

Obec Tvrdkov dokončila další investici, jejímž cílem je zkvalitnit podmínky života v obci. Během května až července byl rozšířen místní vodovodní řad. Investici spolufinancoval Moravskoslezský kraj z programu na podporu drobných vodohospodářských akcí.

Důvodem pro rozšíření obecního vodovodu bylo zajištění dodávky kvalitní pitné vody pro část obce, která na něj dosud nebyla napojena. Stavební práce prováděla firma Hydrospol Staré Město od května do července, na konci srpna mohl být vodovod zkolaudován.

Celkové náklady na výstavbu vodovodu dosáhly částky 1,37 milionu korun, z toho 70 % z uznatelných nákladů, tedy přibližně 952 tisíc korun, pokryla dotace Moravskoslezského kraje.

Rozšířený vodovodní řad nyní zásobuje pitnou vodou z místního hloubkového vrtu téměř 90 % občanů Tvrdkova. Jan Žédek, starosta Obce Tvrdkov

Informace o cestovních dokladech pro děti do 15-ti let

Informace o možnostech a pravidlech vyřizování

cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.

cestovni_doklady.pdf