Rozpočet 2017 rozpočtový výhled - informace

Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na rok 2018-2019 je zveřejněn elektronicky na http://tvrdkov.cz/ ve složce Rozpočet.

V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na obecním úřadě v Tvrdkově.