Povinné informace

 

 1. Oficiální název: Obec Tvrdkov
  Starosta: Jan Žédek
 2. Důvod a způsob založení: Neuvedeno
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení:
 5. Případné platby můžete poukázat:
  KB Rýmařov, č.ú. 12729771/0100
 6. IČO: 00576000
 7. DIČ: CZ 00576000
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: Neuvedeno 
  ARISweb - rozpočty veř. správy (MF ČR)
 9. Žádosti o informace: Neuvedeno
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Neuvedeno
 11. Opravné prostředky: Neuvedeno
 12. Formuláře: Neuvedeno
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Neuvedeno
 14. Nejdůležitější předpisy: Neuvedeno
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Neuvedeno
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Neuvedeno
 17. Seznam organizací: Neuvedeno