Oprava místní komunikace v Tvrdkově

logo mmr

V průběhu měsíce července realizovala obec projekt oprava místní komunikace II. třídy v Tvrdkově. Projekt byl spolufinancován z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na projekt činily 2,148.756,- Kč, dotace Ministerstva pro místní rozvoj činí 1 mil. Kč, rozdíl ve výši 1,148.756,- Kč hradí obec ze svého rozpočtu. Na tuto zakázku bylo vyhlášeno výběrové řízení, na základě kterého byla vybrána realizační firma JR STaKr, s.r.o.

Jan Žédek - starosta obce